Heeft u vragen?

Bel 088 44 66 000 of mail

Samen werken

aan een beter resultaat

Jaarrekening

De jaarrekening geeft op jaarbasis een financieel overzicht over de situatie van uw onderneming. Middels ons online pakket is deze live te volgen.

Hoe kunnen we u helpen?

Maak een afspraak Bel mij

MKB Finance brengt rust in de organisatie

Bij MKB Finance bestaan jaarrekeningen uit een balans en winst- en verliesrekening, een toelichting op beide en het kasstroomoverzicht over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt onze jaarrekening ook wel in het jaarverslag van de onderneming opgenomen en zodoende bekendgemaakt.

Als een BV een aandelenbelang van meer dan 50% heeft in een of meerdere dochterondernemingen, dan moeten de jaarrekeningen tot één (geconsolideerde) jaarrekening worden samengevoegd. In deze geconsolideerde jaarrekening worden het vermogen en de resultaten van de verschillende ondernemingen als één onderneming gepresenteerd. Daarbij worden onderlinge posten geëlimineerd, zoals de onderlinge rekening-courant verhoudingen, de winst en de kosten op onderlinge leveringen, de vorderingen en schulden en de financiële baten en lasten. Het gevolg van een geconsolideerde jaarrekening is dat deze uitsluitend de rechten en verplichtingen aan derden en de daarop gerealiseerde winst weergeeft.

Immers...

‘Ondernemen doen we samen!’

Neem contact op

Heeft u een goed beeld van onze organisatie en dienstverlening gekregen? Persoonlijk contact is wat ons betreft de beste manier om nader kennis te maken.

MKB Finance
Landzigt 16-20,
3454 PE DE MEERN

Of bel ons op nummer 088-44 66 000