Samen bouwen,

samen ondernemen

Ik heb een jaarrekening nodig. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

MKB Finance heeft in zijn basis dienstverlening het opstellen van een jaarrekening opgenomen. Voor een vaste prijs per maand voeren wij uw administratie en stellen wij uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op.

Hoe kunnen we u helpen?

Maak een afspraak Bel mij

MKB Finance brengt rust in de organisatie

Bij MKB Finance bestaan jaarrekeningen uit een balans en winst- en verliesrekening, een toelichting op beide en het kasstroomoverzicht over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt onze jaarrekening ook wel in het jaarverslag van de onderneming opgenomen en zodoende bekendgemaakt.

Als een BV een aandelenbelang van meer dan 50% heeft in een of meerdere dochterondernemingen, dan moeten de jaarrekeningen tot één (geconsolideerde) jaarrekening worden samengevoegd. In deze geconsolideerde jaarrekening worden het vermogen en de resultaten van de verschillende ondernemingen als één onderneming gepresenteerd. Daarbij worden onderlinge posten geëlimineerd, zoals de onderlinge rekening-courant verhoudingen, de winst en de kosten op onderlinge leveringen, de vorderingen en schulden en de financiële baten en lasten. Het gevolg van een geconsolideerde jaarrekening is dat deze uitsluitend de rechten en verplichtingen aan derden en de daarop gerealiseerde winst weergeeft.

Video

Samen ondernemen
brengt je verder

Speel video

Neem contact op

Heeft u een goed beeld van onze organisatie en dienstverlening gekregen? Persoonlijk contact is wat ons betreft de beste manier om nader kennis te maken.

MKB Finance
Boteyken 193-2,
3454 PD De Meern

Of bel ons op nummer 088 44 66 000